– Den vanligaste formen av skrivtolkning för universitetsstudier är föreläsningar, berättar skrivtolken Niclas Ceder. Dessa består ofta av material som karaktäriseras av tungt fackspråk. Det innebär dels att hastigheten kan springa iväg, vilket tvingar oss skrivtolkar att ta till så kallade kondenseringstekniker för att lyckas få med det viktigaste i vår tolkning, samtidigt som vi sållar bort det mindre viktiga, men även att vi måste sätta oss in i ämnet i förväg så att vi verkligen förstår vad som sägs. Att leverera en prickfri tolkning är en del av vår yrkesstolthet eftersom studentens framtida yrkesverksamma liv hänger på att vi återberättar föreläsarens ord korrekt.