Tolk till alla studiesituationer

Du kan få tolk till allt som är relaterat till dina studier; föreläsningar, seminarier, grupparbeten, exkursioner, laborationer, studiebesök och viss studierelaterad studentkårsverksamhet. Längst ner kan du se ett axplock på olika utbildningar som har tolkats.

 
Exkursionstolkning i det gröna
 
 

Schema

Meddela samordningen så snart du får veta en schemaändring eller om du inte ska delta i undervisningen. Om det tillkommer tillfällen behöver du också kontakta samordningen så snart som möjligt.

Förbättringsförslag

Vi tar tacksamt emot förslag på hur vi kan bli bättre! Prata med någon av tolkarna eller samordnaren.

Övriga stödåtgärder

På Stockholms universitet kan studenter med funktionsnedsättning  få ytterligare stödåtgärder, till exempel extra tentamenstid, stödundervisning eller mentorshjälp. Studie- och språkverkstaden hjälper studenter i sitt skrivande och med studieteknik. Om du studerar vid en annan högskola kan du fråga din samordnare för studenter med funktionshinder i studiesituationen vilka stödåtgärder som finns på din högskola.

Många tycker det är svårt att anteckna och se tolken samtidigt. En kurskamrat kan åta sig att föra anteckningar. Han eller hon åtar sig att renskriva sina anteckningar och kan, efter särskilt beslut, få en ersättning för extraarbetet. Mer information om stödåtgärder och kontaktuppgifter för respektive lärosäte finns på www.studeramedfunktionshinder.nu. I dokumenten som finns längre ner på sidan kan du läsa mer om att använda tolk i undervisningen. Välj det dokumentet som gäller ditt lärosäte.

Utbildningar som vi tolkat

Vi har tolkat studenter inom alla fakulteter på Stockholms universitet och många av Stockholms övriga högskolor. Här följer några exempel: Naturvetenskapligt basår (SU), Socionomprogrammet (SU), Latin (SU), Sjukgymnastik (KI), Medicinsk teknik  (KTH/KI), Teknisk fysik (KTH), Baskurs i psykoterapeutiska metoder (KI), Arkitekturprogrammet (KTH), Skådespelarprogrammet (StDH), Folkrätt i kris och konflikt (Försvarshögskolan) och Lärarutbildningen (SH).