Grupparbete vid havet
 

Prata en i taget

För att vi ska kunna tolka vad alla säger behöver ni tala en i taget. Det är framförallt viktigt att tänka på vid grupparbeten, till exempel. Välj en lugn miljö om det är möjligt och utse gärna en ordförande.

Boka tolk i god tid

För att vi ska kunna planera vårt arbete behöver vi veta när det behövs tolk. Planera i god tid och lägg hellre in för många träffar till, till exempel grupparbetet och avboka sedan. Det är bättre än att försöka få tolk i sista minuten.

Öva innan redovisning

Om ni ska redovisa något inför klassen, behöver även vi förbereda oss så att vi kan göra en bättre tolkning av erat arbete. Lämna gärna därför en kopia av rapporten till någon oss tolkar eller till samordningen innan.