• Handlägger studentärenden för studenter med varaktiga funktionsnedsättningar. 
  • Ger verksamhetsstöd till institutioner och universitetsledningen. 
  • Utifrån ett samtal med studenten rekommenderar och i vissa fall beslutar om särskilda pedagogiska stödåtgärder.
  • Samarbetar med institutioner för att finna lämpliga stödåtgärder.
  • Stödåtgärderna ska vara rimliga utifrån funktionsnedsättning, kurskrav och lärandemål.