Stockholms universitet utlyser härmed stipendium för forkskar- eller utbytesstudier vid Adam Mickiewicz University (AMU) i Poznan, Polen, en hel eller del av termin under vårterminen 2018. Stipendiet finansieras av Stiftelsen Birgitta och Wawrzyniec Weclewicz fond, som har till ändamål att främja samarbete mellan AMU och Stockholms universitet inom forskning och utbildning genom stipendiatutbyte.

Belopp

Stipendium utbetalas med ett belopp motsvarande studiemedel enligt CSN:s norm, som för läsåret 2017/18 är 61 280 SEK per termin (3 064 SEK per vecka). För forskarstuderande avser beloppet delfinansiering av vistelsen.

Ansökan

 Utlysning AMU Poznan 2017/18 omgång 2 (63 Kb)

För ansökan gäller följande:

  • Ansökan ska avse studier/forskning inom ett ämnesområde som finns vid AMU, se international.amu.edu.pl/
  • Vistelsen vid AMU gäller till en hel eller del av vårterminen 2018.
  • Vistelsen kan också delas upp på flera perioder efter överenskommelse mellan stipendiaten och AMU.
  •  Ansökningsblankett (doc) (155 Kb) och innehåller ett förslag till studieplan, en sammanställning av studiemeriter samt uppgift om eventuella kontaktpersoner vid AMU.
  • Forskarstuderande ska även bifoga en presentation av avhandling.

Ansökan, märkt med dnr SU 1729-17, ska vara inkommen till Registrator, registrator@su.se, per e-post senast den 15 december 2017.

Beslut

Beslut om stipendium fattas av rektor vid Stockholms universitet efter samråd med AMU. Vid uttagningen ges företräde för studier inom forskarutbildning, men även studerande inom grundutbildningen är välkomna att söka.

Kontakt vid Stockholms universitet

För frågor, kontakta Helena Björck, Studentavdelningen, helena.bjorck@su.se, tel. 08-16 40 44.