For information in English, please see the English website: su.se/studyabroad

Förberedelser

 • Läs igenom Behörighetskraven och urvalskriterier.
 • Utlysningen är öppen 1-31 mars 2017.
 • Sökanden kontaktas per e-post i slutet av april 2017 med besked.

Ansökan

Längst ned på denna sidan finns alla dokument som tillhör utlysningen. Läs igenom alla noga och använd mallarna.

 • Titta på vår Videoguide med instruktioner till ansökan.
 • Instruktioner och länk till ansökan: Application Instructions university wide spring 2018: https://su.moveon4.com/form/5878a9d93f5d66b8065ad419/eng
 • Listan med sökbara universitet: Available places university wide spring 2018
 • Ladda upp dokumenten: Preliminary Course selection form  och  Personal Letter i onlineansökan
 • Välj upp till 5 lärosäten i rangordning
 • Ladda upp följande 2 dokument i ansökan:
  • Preliminärt kursval
  • Personligt brev

Inlämning

För att ansökan ska beaktas, ska den vara:

 • komplett ifylld
 • "submitted" online senast 31 mars samt
 • inskickad till registrator per e-post, registrator@su.se, senast den 4 april 2017.
 • Skriv diarienummer SU FV-6.2.1-0037-17  i ärenderaden.

FRÅGOR?
Har du frågor kring ansökan kan du antingen delta i informationsmöten eller kontakta Studentavdelningen, Gruppen för internationell mobilitet.

Email: studentutbyte@su.se

Du kanske även finner svar på någon av dina frågor i  FAQ utlysning centrala avtal/Nordlys (376 Kb) nedan.

Välkommen med din ansökan!