For instructions in English, please see the English website.

Läs igenom Behörighetskrav och urvalskriterier.

  • Sista ansökningsdag för VT18 är den 8 september 2017.
  • Sökanden kontaktas per e-post i månadsskiftet september/oktober 2017 med besked.

Ansökan

Ansökan gör helt online.

  • Titta på vår Videoguide med instruktioner till ansökan.
  • Instruktioner och länk till ansökan: Application Instructions for outgoing exchange students 2017/18
  • Listan med sökbara universitet: Platser Nordlys 2017/18
  • Ladda upp dokumenten: Preliminary Course selection form Nordlys 2017/18 och  Personal Letter Nordlys i onlineansökan.

Dokumenten hittar du nedan.

Inlämning (ansökningar VT18)

För att ansökan ska beaktas, ska den vara komplett samt vara Registrator tillhanda per e-post, registrator@su.se, senast den 11 september 2017.

Skriv diarienummer (Dnr) "SU FV-6.2.1-0073-17"  i ärenderaden.

Nordlys-stipendier

Nordlys-stipendier finns inte längre att söka för läsåret 2017/18. 

FRÅGOR?

Har du frågor kring ansökan kan du antingen:

  • kontakta Gruppen för internationell mobilitet: mottagningstider (drop-in):                     mån-tisd kl 10:00-12:30 och ons-tors kl. 13:00-15:00 (Studenthuset, Universitetsvägen 2B)
  • Email: studentutbyte@su.se
  • Telefon: 08-16 21 29, 08-16 48 95 eller 08-16 25 77.
  • Du kanske även finner svar på någon av dina frågor i Frequently Asked Questions nedan.
Northern Lights Moyan Brenn
Northern Lights Moyan Brenn