Det är endast möjligt att ansöka enligt nedan steg och instruktioner under den period som utlysningen är öppen. Utlysningarna publiceras ca en månad innan deadline. Sista ansökningsdag under höstterminen 2017 (avser utbytesperioden HT18/VT19) är 5 december och under vårterminen den 31 mars (avser utbytesperioden VT19). Sista ansökningsdag för utbytesplager genom north2north är 15 februari. För att se ansökningstiderna se även ansökningstider.

Vi hänvisar till de instruktioner som kommer finnas då utlysningarna öppnar och kommer då publiceras under Aktuella utlysningar.

Att tänka på inför ansökan

Det kan ta tid att slutföra din ansökan - så se till att börja i god tid! Börja med att läsa igenom instruktionerna. Läs noggrant igenom listan på valbara universitet där du även finner information om t ex språkkrav, kursrestriktioner, terminstider vid partneruniversiteten mm. Listan kommer publiceras när utlysningen öppnar men du kan redan här hitta de centrala partneruniversiteten

Eftersom du kan välja upp till fem universitet i ansökan genom centrala avtal kan det ta många timmar att slutföra din ansökan. För de första tre valen ska du dessutom hitta preliminära kurser och stämma av dina planer på utbyte med en studievägledare eller utbyteskoordinator vid din insitution alternativt, med Examensgruppen. Men det är väl använd tid när du väl har kommit fram och är redo att starta den förhoppningsvis bästa terminen/året av dina utbytesstudier!

Du kan redan nu följa ansökningsinstruktionerna online: videoguide

Steg 1: Skapa ett användarkonto

OBS- det kan du göra först när utlysningen är öppen. Länk kommer då finnas tillgänglig i utlysningens instruktioner. Skriv ner och spara användaruppgifterna då du kan behöva dessa senare om du inte gör klart ansökan på en gång.

Steg 2: Fyll i ansökan

Gör därefter en elektronisk ansökan. Fyll i den noggrannt! Du kan välja fem olika lärosäten som du rangordnar 1-5, tryck på knappen ”more” för att lägga till lärosäten. Söker du till de centrala avtalen anger du "bilateral university wide-agreement" under utbytesprogram. Kontrollera i utlysningen att det inte finns restriktioner på just ditt ämne på de valda lärosätena.

När du har skickat i väg din elektroniska ansökan skapas en pdf-fil. Onlineansökan är bara första steget i ansökningsprocessen. Din ansökan är inte komplett förrän den  skickats in tillsammans med samtliga bilagor i pdf-fil har mailats in.

Steg 3: Bifoga bilagor

I ansökan ska även följande bilagor bifogas.

  1. Preliminärt kursval:  ange ditt preliminära kursval för de lärosäten du söker om utbytesplats till. Rangordningen ska överensstämma med den elektroniska ansökan. De kurser du väljer ska motsvara heltidsstudier. Vid behov kan du lägga till fler rader för dina kursval. Du måste själv söka redan på kurserna på respektive lärosätes webbplats. Observera att utbyteskoordinatorn eller motsvarande på din institution ska kontaktas angående ditt utbyte och preliminärt kursval för de tre första alternativ du anger. Skriv namn på den person du varit i kontakt med vid din institution både på kursvalsblanketten och i onlineansökan. Preliminary course selection form 2018/2019 (58 Kb) som ska laddas upp i onlineansökan finner du längre ner på sidan.

  2. Motiveringsbrev (på engelska):  beskriv ditt syfte med utbytesstudierna och berätta om eventuella erfarenheter från till exempel föreningsengagemang eller arbete, tidigare utlandsstudier och språkkunskaper. Skriv också några rader om dig själv och vem du är. Brevet ska skrivas på engelska och vara max en A4-sida långt.

Steg 4: Skicka in ansökan till registrator

För att ansökan ska beaktas ska den vara komplett samt sändas till Registrator (registrator@su.se) senast dagen för deadline angiven i utlysningen. Märk ansökan med utlysningens diarienummer som står högst upp på ansökningsdokumenten. Lämna aldrig en ansökan direkt till Studentavdelningen. 

När ansökan har skickats in

Steg 5: Vänta på besked - håll koll på din e-mail

När sista ansökningsdatum har passerat påbörjas handläggning av ansökningarna. Urvalet kan ta 4-5 veckor beroende på antal sökanden. Besked skickas ut per e-post, så var noga med att meddela Gruppen för internationell mobilitet om du byter e-post adress efter att du lämnat in ansökan. Du kommer få besked oavsett om du får plats eller inte.

Steg 6: Om du blivit tilldelad en utbytesplats - tacka JA eller NEJ i tid

Om du får ett erbjudande ska du tacka ja eller nej genom att svara på meddelandet du fått. Tänk noga igenom valet, då din plats kan gå till en annan om du tackar nej i god tid. 

Steg 7: Om du tackat JA till en plats - ansök till ditt värduniversitet

Om du har tacka ja till en utbytesplats, kommer du i nästa steg behöva ansöka till värduniversitetet enligt deras ansökningsnstruktioner som du får från din internationella handläggare eller direkt ifrån värduniversitetet. Följ instruktionerna noga och skicka in ansökan i god tid innan deadline. 

Har du frågor kring processen kontakta studentutbyte@su.se.