Under hösten 2017 kommer det hållas både allmänna informationsmöten om utlandsstudier och informationsmöten för nominerade studenter som ska resa iväg med start VT18.

Plats för samtliga informationsmöten är Ekosalen i Studenthuset (Betahuset) plan 2.

Allmänna informationsmöten om utlandsstudier under hösten 2017

Lyssna på när Internationell mobilitet berättar om de olika möjligheter till utbyte som finns för er studenter vid Stockholms universitet. Vi berättar även om utlysningen som är öppen 5 nov - 5 dec (centrala avtal och nätverk) och du får möjlighet att ställa frågor. Dessutom får du höra tidigare utbytesstudenter berätta om sina utbyten!

  • Tisdagen den 7 november kl. 16:00 - 17:30
  • Torsdagen den 16 november kl. 16:00 - 17:30
  • Tisdagen den 21 november kl. 16:00 - 17:30

Frågestund om utlysningen av platser genom centrala avtal:

  • Tisdagen den 28 november kl. 16:00 - 17:00

Anmäl din närvaro: https://goo.gl/forms/ZStpohCVtqlLblQv2

En inspelad video från ett informationsmöte från VT16 kan du se här:

https://connect.sunet.se/p6xwiquq57g/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal

Informationsmöte om Erasmuspraktik

  • Tisdagen den 14 november kl. 16:00 - 17:00

Informationsmöte om Minor Field Studies

  • Måndag den 16 oktober kl. 16:00 - 17:00
  • INSTÄLLT Måndag den 13 november
  • Torsdag den 23 november kl. 9:00-10:00
  • Måndag den 20 november kl. 16:00 - 17:00
  • Fredag den 15 december kl. 9:00 - 10:00