Under läsåret 2017/18 kommer det hållas både allmänna informationsmöten om utlandsstudier och informationsmöten för nominerade studenter som ska resa iväg med start under året. Tider för informationsmöten uppdateras kontinuerligt.

Om inget annat anges är plats för samtliga informationsmöten är Ekosalen i Studenthuset (Betahuset) plan 2.

Allmänna informationsmöten om utlandsstudier under våren 2018

Lyssna på när Internationell mobilitet berättar om de olika möjligheter till utbyte som finns för er studenter vid Stockholms universitet. Vi berättar även om utlysningen som är öppen 5 nov - 5 dec 2017 och 1-31 mars 2018 (centrala avtal och nätverk) och du får möjlighet att ställa frågor. Dessutom får du höra tidigare utbytesstudenter berätta om sina utbyten!

  • Tisdagen den 6 mars kl. 16:00 - 17:30 (obs! - preliminär tid)
  • Tisdagen den 20 mars kl. 16:00 - 17:30 (obs! - preliminär tid)

Anmäl din närvaro: https://goo.gl/forms/ZStpohCVtqlLblQv2

En inspelad video från ett informationsmöte från VT16 kan du se här:

https://connect.sunet.se/p6xwiquq57g/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal

 

Informationsmöte om Minor Field Studies

  • ​Fredag den 15 december kl. 9:00 - 10:00