Minor Field Studies

Man som tittar ut på berg

Vad är Minor Field Studies?

Sida ger genom sitt Minor Field Studies-stipendium möjlighet för studenter att tillbringa minst 8 veckor i ett utvecklingsland för att utföra en mindre fältstudie som underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats.

Båtar i Vietnam. Foto: Rafa Prada/Unsplash.

Behörighetskrav och villkor

För att vara behörig för MFS-stipendium måste vissa krav uppfyllas.

Vietnamiska ungdomar. Foto: chi-n-ph-m/Unsplash

Handledare och kontaktperson i fält

Både handledaren vid Stockholms universitet och kontaktpersonen i fält måste ha gett sitt skriftliga stöd till fältstudien innan ansökan lämnas in. Kontakta därför dessa i god tid för genomgång av ansökan.

Kvinna bär barn på ryggen. Foto: Annie Spratt/Unsplash.

Ansökan

Nästa ansökningsomgång beräknas öppna under början av höstterminen 2017.

Ung kvinna på fält. Foto: Ben Warren/Unsplash.com

MFS-förberedelsekurs

Alla MFS-stipendiater måste genomföra en förberedelsekurs innan fältstudien påbörjas.

African research. Foto: iStock

Låt dig inspireras

Här listas artiklar och berättelser som kan fungera som inspiration för dig som funderar på att ansöka om MFS.

Utbyteskoordinatorer på institutionerna

Institutionerna driver och organiserar det internationella studentutbytet. Kontakta utbyteskoordinatorn på din institution för att höra vilka möjligheter som finns.

Kontakt

Internationell mobilitet

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2B
E-post: studentutbyte@su.se

Ändrade öppettider under sommaren: 

Sommarstängt: 12 juni till 18 augusti

Öppettider:

Tisdag: 10.00-12.30
Torsdag: 13.00-15.00

 

HANDBOK STUDERA UTOMLANDS

Framsida på Studera utomlands-handboken