Minor Field Studies

Man som tittar ut på berg

Vad är Minor Field Studies?

Sida ger genom sitt Minor Field Studies-stipendium möjlighet för studenter att tillbringa minst 8 veckor i ett utvecklingsland för att utföra en mindre fältstudie som underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats.

Foto: Peter Hershey/Unsplashed

Bli inspirerad!

Här listas artiklar och berättelser som kan fungera som inspiration för dig som funderar på att ansöka om MFS.

MFS i text

Informationsmöten MFS 2017

Studentavdelningen anordnar informationsmöten vid ett flertal tillfällen för dig som studerar vid Stockholms universitet och vill veta mer om eller planerar att ansöka till fältstudieprogrammet Minor Field Studies.

Båtar i Vietnam. Foto: Rafa Prada/Unsplash.

Behörighetskrav

För att vara behörig för MFS-stipendium måste vissa krav uppfyllas.

Foto: Annie Spratt/Unsplash

Ansökan 2017/18

Här följer instruktioner om hur du ansöker om MFS.

Vietnamiska ungdomar. Foto: chi-n-ph-m/Unsplash

Handledare och kontaktperson i fält

Både handledaren vid Stockholms universitet och kontaktpersonen i fält måste ha gett sitt skriftliga stöd till fältstudien innan ansökan lämnas in. Kontakta därför dessa i god tid för genomgång av ansökan.

Foto: Mohammad Yearuzzaman/Unsplash

Urval och besked

När utlysningen har stängt påbörjas urvalsprocessen som genomförs främst på institutionsnivå.

Ung kvinna på fält. Foto: Ben Warren/Unsplash.com

MFS-förberedelsekurs

Alla MFS-stipendiater måste genomföra en förberedelsekurs innan fältstudien påbörjas.

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier

På den här sidan tillgängliggörs beslut om tilldelning av MFS-stipendier.

Utbyteskoordinatorer på institutionerna

Institutionerna driver och organiserar det internationella studentutbytet. Kontakta utbyteskoordinatorn på din institution för att höra vilka möjligheter som finns.

Kontakt

Internationell mobilitet

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2B
E-post: studentutbyte@su.se

Öppettider:

Tisdag: 10.00-12.30
Torsdag: 13.00-15.00

Ändrade öppettider hösten 2017:

Torsdag 14 dec: ändrad tid till 10:00-12:00

Ingen drop-in mellan 20 dec och 8 jan 2018

Informationsfolder om att studera utomlands

Studenter från olika idrottsloga från University of Ottowa Foto: University of Ottowa