För att vara behörig till MFS-stipendium behöver du:

 • Skriva en kandidat-, magister-, masteruppsats eller göra  annan typ av examensarbete vid Stockholms universitet.
 • Ha tagit minst 150 högskolepoäng vid utresan.
  I de fall då kandidatuppsats är förlagd till termin 5 ska studenten ha tagit minst 120 hp.
 • Inte ha påbörjat forskarutbildning.
 • Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige.
  I det senare fallet får studien inte genomföras i hemlandet. EU-medborgares permanenta uppehållsrätt inte är att likställa med permanent uppehållstillstånd (PUT). Studenter från övriga Norden ska vara folkbokförda i Sverige sedan minst ett år vid beslut om tilldelning.
 • Ha goda kunskaper i engelska (samt åtminstone baskkunskap i svenska)
 • Inte tidigare ha blivit beviljad MFS-stipendium.
 • Inte tilldelas MFS-stipendium för samma projekt vid annat lärosäte.
 • Inte samtidigt få annat stipendium genom UHR (t ex Erasmus) eller Sida  för samma studieperiod.