När söker jag?

Utlysning av institutionernas utbytesplatser

För att få information om hur du ska gå tillväga för att söka till utbytesstudier via ett institutionsavtal eller -nätverk kontaktar du utbyteskoordinatorn på din institution.

Vad händer efter ansökan?

Här beskriver vi vad som händer med din ansökan genom Stockholms universitets centrala avtal och nätverk efter att du skickat in den till Registrator fram till att du blir antagen av partneruniversitetet.

Utbyteskoordinatorer på institutionerna

Institutionerna driver och organiserar det internationella studentutbytet. Kontakta utbyteskoordinatorn på din institution för att höra vilka möjligheter som finns.

Kontakt

Internationell mobilitet

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2B
E-post: studentutbyte@su.se

Öppettider:

Tisdag: 10.00-12.30
Torsdag: 13.00-15.00

HANDBOK STUDERA UTOMLANDS

Framsida på Studera utomlands-handboken