Praktisera utomlands

Nordlyspraktik 2017/18

Genom Nordlys nätverk är det möjligt att söka Nordlys stipendium för praktik 1-2 månader i Danmark, Finland, Island eller Norge. För att kunna göra praktik måste du vara registrerad student vid Stockholms universitet och slutfört minst ett års studier.

Vem kan göra praktik inom Nordlys?

Praktiken ska tillgodoräknas i utbildningen vid Stockholms universitet, vilket innebär att det i stort sett endast är studenter som går en utbildning där praktik ingår som kan söka.

Hur länge kan jag praktisera utomlands?

Mellan en och två månader (för praktik som är längre an två måndader vänligen ansök om Erasmus+ praktik). 

Hur hittar jag en praktikplats?

Du måste själv hitta en praktikplats. När du har hittat en lämplig praktikplats ska du kontakta utbyteskoordinator eller motsvarande vid din institution för besked om tillgodoräknande.

Var kan jag praktisera?

Du kan praktisera inom offentlig sektor, på ett företag eller på en organisation i Danmark, Finland, Island eller Norge.

Stipendiebelopp

Stipendiet är på max 200 Euro i månaden. 

Ansökan om Nordlysstipendium

Studenter beviljas stipendium för praktik enligt principen "först till kvarn". För att ansöka om Nordlysstipendium skicka en Ansökan om Nordlysstipendium till Gruppen för internationell mobilitet, Mascha Schepers.

Villkor för beviljande av Nordlysstipendium

För att kunna beviljas ett stipendium för praktik utomlands måste du:

  • ha kommit överens med ett företag eller en organisation och med din institution vid Stockholms universitet om att göra praktik under minst en (1) och som längst två (2) månader
  • Praktik måste genomföras senast 31 juli 2018
  • vara registrerad student vid Stockholms universitet vid ansökningstillfället och inte tidigare ha mottagit ett Nordlysstipendium
  • försäkra dig om att praktikperioden tillgodoräknas av din institution, och därmed ingår i din utbildning vid Stockholms universitet
  • Ordna boende på praktikorten (pendling mellan praktikort och hemort är inte tillåtet)

Du förbinder dig att:

  • återbetala stipendiet om du genom missförstånd eller av annat skäl felaktigt uppgivit att du uppfyller kraven för stipendiet
  • återbetala de delar av stipendiet som inte förbrukats om praktiken avbryts i förtid
  • skriva föreskriven rapport online efter avslutad praktikperiod

Frågor?

Om du har frågor gällande Nordlyspraktik, kontakta Gruppen för internationell mobilitet, Mascha Schepers .

Bokmärk och dela Tipsa

Utbyteskoordinatorer på institutionerna

Institutionerna driver och organiserar det internationella studentutbytet. Kontakta utbyteskoordinatorn på din institution för att höra vilka möjligheter som finns.

Kontakt

Internationell mobilitet

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2B
E-post: studentutbyte@su.se

Öppettider:

Tisdag: 10.00-12.30
Torsdag: 13.00-15.00

Ändrade öppettider hösten 2017:

Torsdag 7 dec: ändrad tid till 10:00-12:30

Torsdag 14 dec: ändrad tid till 10:00-12:30

Extra öppet under hösten 2017 (under utlysning centrala avtal):

Mån 27 nov: 10:00-12:30

Tisdag 28 nov: 13:00-15:00

Torsdag 30 nov: 10:00-12:30

Måndag 4 dec: 10:00-12:30

 

Informationsfolder om att studera utomlands

Studenter från olika idrottsloga från University of Ottowa Foto: University of Ottowa