Erasmus+ har betytt mycket för många – för alla som har ökat sina chanser att få ett jobb, förbättrat sina språkkunskaper och fått en känsla av det europeiska medborgarskapet. Utlandserfarenheterna har också lett till att många blivit mer självständiga och fått bättre självförtroende, fått större insikt i andra kulturer och fått nya vänner för livet.

 

Erasmus erbjuder stipendier

Som Erasmusstudent läser du på en högskola eller ett universitet i ett annat europeiskt land i 3-12 månader, på samma villkor som landets egna studenter. Du får ett stipendium och behöver inte betala någon terminsavgift. Efter ditt utbyte tillgodoräknas dina studier och du förlänger på så sätt inte din utbildning.

Praktik i Europa

Du kan även välja att göra praktik inom Erasmus+, på ett företag, en organisation eller ett annat lärosäte i Europa, i 2-12 månader. Även då får du ett stipendium. Erasmuspraktik kan vara ett bra tillfälle att få din första arbetslivserfarenhet och på så sätt stärka ditt CV och knyta kontakter med potentiella arbetsgivare.

Ta chansen!

Som student vid Stockholms universitet har du möjlighet att göra utlandsstudier i Europa genom Erasmus+. Alla som läser på kandidat-, master- eller doktorandnivå kan delta. Ta chansen och ge dig ut i Europa! #GoEurope

Läs mer om jubileet och se videos med studenter som har studerat i Europa:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_sv