Johan, 25, studerar ekonomisk historia och kinesiska vid Stockholms universitet. Vid Peking University läser Johan kinesiska.

Johan ville komplettera sin utbildning med språkstudier i ett större språk och passa på att studera utomlands när möjligheten fanns att göra detta via Stockholms universitet. Han gick på en föreläsning som Sektionen för internationell mobilitet höll om utbytesstudier och fick då veta att det ofta finns tomma platser i icke-västeländska länder.

''Att åka genom ett utbytesprogram är otroligt praktiskt, man får mycket ordnat samt slipper många avgifter. Sedan har jag dessutom ett intresse för kinesisk historia. Jag har testat andra stora språk men det var inget som var intressant innan jag började läsa kinesiska''

I början tyckte Johan att det var ganska kämpigt men nu har han kommit in i hur det kinesiska samhället och studierna fungerar. Idag har han kinesiska vänner och alla tentor har gått bra. Johan tycker att utbytesstudier gör att man utvecklas som person och gör att man får nya perspektiv på saker.

 

''Det är en häftig upplevelse att se ett helt annat system, det är en helt annan dynamik i hur folk lever och umgås. Att kunna kinesiska och vara bekant med den kinesiska kulturen är både berikande för en som person och bra för den framtida karriären''.

 

 
Johan i Beijing
Johan i Beijing