De centrala (universitetsövergripande) avtalen kan sägas vara ett komplement till institutionernas egna avtal. Partnerlärosäten ligger i de flesta fall utanför Europa med undantag av nätverken north2north och Nordlys. Det finns inga centrala Erasmus+avtal.

I avtalsdatabasen hittar du Stockholm universitets partneruniversitet på central nivå. Trots att avtalen är öppna för alla studenter oavsett institutionstillhörighet kan det finnas begränsningar.

Vart kan man åka på utbyte?

Här hittar du universitetets partneruniversitet genom centrala avtal: https://su.moveon4.com//publisher/9/eng.

Behörighetskrav

Om du vill läsa mer om vilka behörighetskrav som gäller för centrala avtal, läs mer på Behörighetskrav - centrala avtal och nätverk

Urvalskriterier

Om du vill läsa mer om vilka urvalskriterier som gäller för centrala avtal, läs mer på Urvalskriterier - centrala avtal och nätverk

Hur söker man?

Om du vill läsa mer om hur ansökan genom centrala avtal och nätverk går till, läs mer på Ansökan centrala avtal och nätverk - steg för steg.