En student som beviljats MFS-stipendium kan på plats i ett utvecklingsland samla material till sitt examensarbete för kandidat-, magister- eller masterexamen.

MFS-stipendium

Stipendiet på 27 000 kr är ett bidrag som delvis täcker utgifter under fältperioden. Det behöver normalt kompletteras med exempelvis studiemedel från CSN. Mer information om programmet finns på Universitets- och högskolerådets (UHR) hemsida.

MFS-berättelser

Om du vill få inspiration i väntan på utlysningen ta  då del av de reseberättelser som tidigare MFS-studenter skrivit. Möjliga länder att göra MFS i hittar du på  Möjliga samarbetsländer MFS 2017 (pdf) (607 Kb) .

Frågor?

För administrativa frågor, kontakta Helena Björck, mfs@su.se, på Studentavdelningen.

Frågor gällande handledning, fältarbetets innehåll, etc, vänligen kontakta respektive institution.

 

* Om studenten är programstudent och genomför examensarbete under termin 5 om examenskursen inom det specifika programmet endast genomförs då.