Alla studenter som blir antagna till ett partneruniverstet inom Nordlys-nätverket kan ansöka om ett Nordplusstipendium. 

Deltagande universitet inom Nordlys

I avtalsdatabasen hittar du en lista på deltagande universitet inom att välja "framework" Nordlys: Avtalsdatabas

Nordplusstipendium

Under utlandsvistelsen får du behålla ditt studiemedel och har dessutom rätt till ett Nordlysstipendium plus en summa för reskostnader. Stipendiet är på max 200 Euro/mån plus en summa för reskostnader. Beloppet beror på hur mycket vi beviljas och hur många studenter det blir som åker, så det kan bli mindre per månad. 

Kan vem som helst åka utomlands genom Nordlys?

För att kunna åka utomlands genom Nordlys måste du

  • ha fullföljt minst ett års akademiska studier
  • kunna tillgodoräkna dina utlandsstudier i din examen vid Stockholms universitet
  • studera mellan 1–12 månader vid värduniversitetet

Ansökan till Gruppen för internationell mobilitet

Utbytesplatser genom nätverket Nordlys utlyses en gång per år på våren. Du finner den på hemsidan under Aktuella utlysningar. Nästa utlysning är öppen 1-31 mars 2018.

Du kan också läsa mer om Nordlys på www.nordlys.info

Foto: UNIS, Svalbard, Andrea Schneider HT13