Drop-in och öppen studio

Aktuellt forskningsprojekt på Studie- och språkverkstaden

Vill du bidra till forskningen om studenters skrivande? Just nu är Studie- och språkverkstaden med i ett forskningsprojekt tillsammans med Centrum för Universitetslärarutbildning (CeUl) och vi vill gärna att du medverkar. Att delta i studien innebär att du svarar på en kort enkät (ca 5 min) och att din text får användas i forskning om studenters skrivande. Du är så klart anonym och kan välja att avbryta studien när du vill.

Ladda ner vårens seminarieprogram här
Academic Writing Service