Anmälan: Ingen föranmälan krävs. OBS! Endast tillgängligt för dig som är inskriven vid Stockholms universitet.

Kommande Mötesplats Funka:
Onsdag 31/1 kl 9-10 i sal 156. Tema: Motivation