Syftet med föreläsningen är att du ska utveckla kunskaper om hur du hur du förbereder dig inför en salstenta och tar dig an skrivuppgiften på tentatillfället. Efter seminariet kommer du att:

  • veta hur du läser för att minnas det du läst,

  • veta hur du kan förhöra dig själv,

  • ha kännedom om hur du kan förstå instruktionerna på skrivtillfället,

  • veta hur du kan strukturera ditt svar på skrivtillfället.

Anmälan: Ingen föranmälan krävs. OBS! Föreläsningen är endast tillgänglig för dig som studerar vid Stockholms universitet.

Tips! Läs också artikeln Minns och förstå din kurslitteratur och vår länksamling med tips på bra digitala verktyg som kan hjälpa dig att plugga mer effektivt inför din tenta.