Foto: Svenska Kanotförbundet.
Foto: Svenska Kanotförbundet.

Är ditt SF (Specialidrottsförbund inom RF, Riksidrottsförbundet) medlem av Sport Campus Sweden (SCS) så kan detta vara en möjlighet för dig.

Är ditt SF inte medlem av SCS kan du söka till EVL (Stockholms universitet är sedan hösten 2015 ett s k EVL, av RF certifierat Elitidrottsvänligt Lärosäte). Hur du söker samt mer info finns här om SCS respektive här om EVL.

Vad innebär det för dig som student att vara medlem av SCS eller att vara EVL-student?

  • Möjligheter till anpassad studiegång, neddragning av studietakten.
  • Möjligheter till en individuell studieplan, görs tillsammans med institutionsvägledaren om du läser program, i regel av centrale studiesamordnaren om du läser fristående kurser.
  • Viss anpassning av examinationen kan ibland ske, men då endast om frånvaro pga tävling eller träningsläger sker vid både ordinarie- samt omtentatillfälle. Observera dock att individuellt utformade salstentamina i regel aldrig kan komma ifråga.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar rörande Sport Campus Sweden och/eller EVL? Då är du välkommen att kontakta;

Johan Andersson (Studie- och karriärvägledare) Studiesamordnare och kontaktperson för Sport Campus Sweden och EVL.
08-16 29 02
johan.andersson@su.se

Vid terminsstarten

Du som av ditt SF fått ett EVL-intyg bör vid terminsstart lämna kopia på det till dels Johan Andersson (se ovan) samt studievägledaren på den institution vid vilken du läser.