Akademiska högtider

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Om oss
 5. Akademiska högtider
Foto från promotionshögtid i Stadshuset

  Bland de gemensamma akademiska traditionerna hos universitet och lärosäten i Sverige är professorsinstallationen och doktorspromotionen de främsta, båda med anor från medeltiden.

  Doktorspromotionen har sin anknytning till de enskilda fakulteterna med en särskild promotor, utsedd av fakulteten, som promoverar doktorerna. Professorsinstallationen är istället en högtid som är gemensam för samtliga fakulteter vid universitetet och det är därför universitetets rektor installerar de nyutnämnda professorerna. Den kombinerade installations- och promotionsceremonin hålls i september varje år.

  Magisterpromotionen är en examenshögtid och ett pampigt tillfälle att fira de personer som har tagit ut en magister- eller masterexamen. Den hålls normalt i maj och november varje år.

  Två magisterpromotioner kommer att genomföras digitalt i november 2020. Installations- och promotionshögtiden i september skjuts upp ett år, till hösten 2021. Aktuell information kommer att finnas här.

  Fanborg vid doktorspromotion i Stockholms stadshus

  Installations- och promotionshögtid

  Den kombinerade installations- och promotionshögtiden äger rum i Stockholms stadshus en gång per år. Vid detta tillfälle installeras nya professorer i sitt ämbete och doktorer promoveras.

  Mottagare av diplom står vid scenkanten och jublar

  Magisterpromotion

  Vid Magisterpromotionen, som genomförs två gånger per år i Aula Magna, Frescati, firas nyblivna mastrar, magistrar och andra som tagit ut en examen på avancerad nivå.

  Honorary doctors receive insignia 2017

  Hedersdoktorer

  Vid Installations- och promotionshögtiden promoveras också årets hedersdoktorer. Vilka är de och varför har de utsetts?

  Kontakt

  Akademiska högtider

  Professorsinstallation och doktorspromotion: 
  doktorspromotion@su.se

  Magisterpromotion:
  magisterpromotion@su.se

  Ceremonimästare
  Anne Heikkinen Sandberg
  Telefon: 08-164716

  Puff för SU Play

  Se filmer från tidigare direktsända akademiska högtider.