Stockholms universitets Hållbarhetsforum 2021:
Från kris till hållbar samhällsutveckling


Tid: 22 april, 2021

Genom Hållbarhetsforum vill Stockholms universitet:

  • Stimulera till och stärka nätverk och samverkansmöjligheter såväl mellan universitetet och externa samhällsaktörer som inom universitetet
  • Belysa hur forskning och utbildning bidrar till samhällsutveckling och beslutsfattande, inte minst Agenda 2030
  • Belysa hur framtidens utbildning behöver utvecklas för att möta morgondagens utmaningar och möjligheter

Stockholms universitets tredje Hållbarhetsforum i april 2021 vill ur detta perspektiv belysa och diskutera vad kriser kan innebära för samhällets långsiktiga utveckling. Med coronapandemin som aktuell utgångspunkt ska programmet innehålla både nutida och historiska perspektiv på olika slag av förändringsprocesser och kriser och vad vi kan lära av dem.

Högre utbildning och forskning är grundpelare i ett hållbart samhälle – kloka beslut kräver kunskap inom allt från ekologisk och ekonomisk till social hållbarhet. Hur påverkas konsumtion och relationer – globalt, nationellt, individuellt? Kan en akut kris oväntat visa vägen till varaktig positiv förändring på ett helt annat område? Vart leder tillit och öppenhet jämfört med kontroll och oro?

Hållbarhetsforum är en plattform för nätverkande, erfarenhetsutbyte och framtida samverkansmöjligheter mellan akademi, näringsliv, politik och ideell sektor.

Här kan du följa programmets framväxt och så småningom anmäla dig till Hållbarhetsforum 2021.

Kontaktperson: Sofia Fossum, Kommunikationsavdelningen, sofia.fossum@su.se
 

Forskning och samverkan kring hållbarhet

Vid Stockholms universitet pågår forskning och utbildning inom en mängd olika områden som kopplar till de globala målen för hållbar utveckling. För att nå dessa mål krävs samverkan mellan samhällets alla olika sektorer och därmed också ökad samverkan mellan olika discipliner och kompetenser inom akademin.

Hållbarhetsforum är ett återkommande evenemang vid Stockholms universitet med syfte att skapa samverkansmöjligheter inom ramen för hållbar utveckling.
 

Hållbarhetsforum 2019 – Demokrati, populism och hållbar utveckling

Hållbarhetsforum vid Stockholms universitet anordnades den 29 oktober 2019 för andra gången. Hållbarhetsforum hade denna gång tema Demokrati, populism och hållbar utveckling.

 

Intervju med Isabella Lövin

 

Intervju med Åsa Wikforss

Den  29 oktober ägde Hållbarhetsforum rum och den 30 oktober öppnades campus upp för studiebesök.