Om oss

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Om oss

  Ett dynamiskt huvudstadsuniversitet

  I en föränderlig och globaliserad värld bidrar Stockholms universitet till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande grundat i kritiskt tänkande.

  Med ett stort antal studenter, ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskningen och en kombination av fri grundforskning och stark tillämpad forskning har Stockholms universitet en central samhällsuppgift – en uppgift som präglat verksamheten ända sedan Stockholms högskola bildades 1878.

  Stockholms universitet är en internationell akademisk miljö, vilket är en förutsättning för forskning och utbildning av hög kvalitet. Som huvudstadsuniversitet lägger Stockholms universitet särskild vikt vid utbildningar som svarar mot samhällets och regionens behov. Samverkan gör universitetets kompetens och resultat tillgängliga och främjar utbildningens kvalitet och det livslånga lärandet.

  Drygt 27 000 studenter, 1 400 doktorander och 5 700 medarbetare är aktiva vid Stockholms universitet. Inom vetenskapsområdena naturvetenskap och humanvetenskap erbjuds 300 utbildningsprogram och 1 700 kurser. Universitetet har en total omsättning på 5,3 miljarder kronor.

  KONTAKT

  Postadress: Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm
  Besöksadress: Universitetsvägen 10 A
  Växel telefon: 08-16 20 00
  Registratorregistrator@su.se
  Arkivfunktionenarkivet@su.se
  IT supportHelpdesk
  Dataskyddsombud: dso@su.se