Göran Östlin är född 1968 och disputerade 1998 vid Uppsala universitet med avhandlingen "On the origin and evolution of Blue Compact Galaxies". Han var därefter postdoc på Institut d'Astrophysique i Paris innan han år 2000 kom till Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet. Sedan 2003 har han en forskartjänst finansierad av Vetenskapsrådet, och han är dessutom prefekt för institutionen sedan 2008.

Nyligen har Göran Östlin som en av Sveriges främsta yngre forskare fått en särskild forskartjänst av Kungl. Vetenskapsakademien. Syftet med forskartjänsten är att ge honom möjlighet att under fem år ägna en större del av sin tid åt forskning.

Görans forskning handlar om galaxer, deras egenskaper och uppkomst. Han har framför allt studerat egenskaperna hos unga galaxer för att ur detta dra kunskaper om hur de första galaxerna bildades när universum var ungt. För sina studier använder han kraftfulla teleskop, bland annat Hubble Space Telescope där han har varit den flitigaste svenska användaren.

Pressmeddelande från KVA Kontakt :

Göran Östlin Tfn: 08-5537 8513