Stockholms universitet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
Laboratorium Centrum för paleogenetik

Gamla gener i nytt centrum

Mammutar, människor eller mikrober. Nya Centrum för paleogenetik samlar forskare som undersöker hårt nedbrutet DNA.

Vuxen man begravd i Sigtuna på 1000-talet. Upptäcktes 2008.

DNA-studier ger ny syn på Sveriges historia

Det stora Atlasprojektet har ändrat bilden av hur Skandinavien befolkades och hur jordbruket spreds over Europa.

Rosa Weber. Foto: Leila Zoubir/Stockholms universitet

Kvinnliga invandrare får jobb senare när familj väntar i Sverige

Två år, så mycket förlängs tiden till första jobbet i snitt för kvinnliga flyktingar och anhöriginvandrare som redan före flytten har familj i Sverige jämfört med dem som inte det.

Jana Weiss, forskare vid Institutionen för miljövetenskap. Foto: Stockholms universitet

Kemikalier i damm kan störa transporten av sköldkörtelhormon

Sköldkörtelhormoner är bland annat viktigt för normal tillväxt och utveckling av hjärnan under de tidiga levnadsåren. En störning i hormonnivåer kan påverka hälsan under hela livet, men är särskilt problematiskt för små barn då de utvecklas.