Stockholms universitet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
Information-ikonen

Stockholms universitet öppnar lokalerna stegvis

Från höstterminens start återgår universitetet till campusförlagd undervisning i den mån det är möjligt utifrån myndigheternas rekommendationer. Institutionerna ansvarar för detaljplaneringen kring öppningen av sina respektive lokaler.

Foto: NASA

Ostörd miljö ger inblick i molnens historia

Satellitdata över södra halvklotet används för att förstå hur molnegenskaper förändrats på global skala. Forskningen belyser en stor osäkerhet i klimatmodellerna – aerosolers bidrag till klimatet.

Studenter

Över 26 000 antagna till höstens studier

Nu är det andra urvalet klart. Över 26 000 personer är antagna till studier vid Stockholms universitet i höst. Det är en ökning med drygt 10 procent jämfört med förra året.

Information-ikonen

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.