Stockholms universitet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
Katarina Winter. Foto: Leila Zoubir/Stockholms universitet

Expertkunskap om beroende skapas i mötet mellan expert och allmänhet

Sociala relationer och egna upplevelser påverkar hur människor tar till sig och skapar expertis om beroende.

Foto: Anna-Karin Landin

Stort forskningsanslag ska utveckla grön kemi

Finansiären Mistra satsar tillsammans med industrin 100 miljoner kronor på forskningsprogrammet SAFECHEM. Stockholms universitet tilldelas den största summan, cirka 30 miljoner kronor.

Fladdermöss, foto: Jens Rydell (http://www.fladdermus.net/naturfoto/)

Rapportera fladdermusobservationer i nytt medborgarvetenskapligt projekt

I ett nytt projekt, där medborgarforskning spelar en viktig roll, kan allmänheten i hela Sverige hjälpa forskare att hitta fladdermuskolonier genom att rapportera in observationer av fladdermöss

Linn Holmberg

Två Pro Futura-forskare från universitetet

Riksbankens Jubileumsfond har utsett 2019 års Pro Futura-forskare. Av de fem är två från Stockholms universitet, Linn Holmberg och Kieron Barclay. Sabina Cehajic-Clancy får även ett RJ 1 year research grant.