Stockholms universitet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna. Nationell symbol för de globala målen

Kan filosofi hjälpa oss att bekämpa klimatförändringarna?

Filosofen Olle Torpman undersöker vad olika moraliska principer får för resultat om man tillämpar dem på klimatfrågan.

Foto: Yi Luo

SU-professorer beviljas närmare 100 miljoner

Vetenskapsrådet har beslutat vilka som beviljas bidrag inom Rådsprofessorprogrammet. Två anslag går till Stockholms universitet.

Ilona Riipinen. Foto: Niklas Björling

ERC Consolidator Grant till Ilona Riipinen

Ilona Riipinen har tilldelats ett ERC Consolidator Grant för att studera interaktioner mellan aerosolpartiklar och moln. Syftet är att bättre förstå människans påverkan på det atmosfäriska systemet och klimatet.

KAW-loggan

Fyra forskare blir Wallenberg Fellows

Fyra av universitetets forskare har utsetts till Wallenberg Academy Fellows 2019. De ska studera Vintergatans historia, energiomvandling i celler, gruppteorins roll för geometrin och långsiktiga effekter av villkorslösa bidrag till fattiga familjer i låginkomstländer.