Stockholms universitet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
Foto: Staffan Westerlund

Tåget – ett populärt transportmedel med många utmaningar

Allt fler semesterfirare väljer tåget istället för flyget, av klimatskäl men också för att uppleva äventyret. Men järnvägen utvecklades under en helt annan tid med helt andra behov och krav.

Maja Lagerqvist. Foto: Annika Hallman

Hur såg livet ut i torpen efter torparna?

Vilka tog över torpen efter att torparna hade flyttat ut och innan husen blev sommarstugor för stadsbor? I en nyligen publicerad studie framträder en mångskiftande plats, där livet pågår lite i marginalen.

Rektorerna Sigrid Karlsson, KTH, Astrid Söderbergh Widding, SU, och Olle Petter Ottersen, KTH.

Universitetsalliansen Stockholm trio presenterades

Universitetsalliansen Stockholm trio presenterades under Almedalsveckan av rektorerna för KI, KTH och Stockholms universitet.

Fladdermöss, foto: Jens Rydell (http://www.fladdermus.net/naturfoto/)

Rapportera in fladdermusobservationer

I ett nytt projekt, där medborgarforskning spelar en viktig roll, kan allmänheten i hela Sverige hjälpa forskare att hitta fladdermuskolonier genom att rapportera in observationer av fladdermöss