Program 30 oktober:

09.00-10.30

  • Demokrati, miljö och samhällskunskap

Under detta pass presenterade föreläsarna forskning om klimatundervisning som rör både samhälls- och naturkunskap, varför båda perspektiven är viktiga samt betydelsen av samarbete rörande undervisning. De fokuserade också på klimat och lösningar och inspirerade till undervisning som uppmuntrar till nyfikenhet, hopp och handling. 

Medverkande:
Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, läs mer om Jonas Ebbesson
Cecilia Lundholm, professor i pedagogik, läs mer om Cecilia Lundholm
Alasdair Skelton, professor i geokemi och petrologi och expert på klimatförändringar, läs mer om Alasdair Skelton

Plats: Hörsalen, Aula Magna, Frescati

ELLER:

  • Kompetens för samhällsutveckling: ledarskap och omställning

Är det möjligt att tillfredsställa mänsklighetens behov inom planetens gränser? Hur kan vi ställa om till en mer hållbar samhällsutveckling? Och vilken kunskap och kompetens behöver vi för omställningen? Föreläsarna gav ett smakprov från några av de utbildningar de håller på Stockholm Resilience Centre, utifrån forskning om samspelet mellan samhälle och biosfär, och resiliens som ett sätt att förstå och hantera komplexa hållbarhetsutmaningar. De reflekterade även kring design av upplägg, innehåll och format för att bygga kompetens för hållbarhet och resiliens bland olika grupper.

Medverkande:
My Sellberg, forskare vid Stockholm Resilience Centre och projektledare för Resiliens i praktiken, en utbildning för tjänstemän inom kommun och region.

Lisen Schultz, forskare vid Stockholm Resilience Centre och programansvarig för Executive programme in resilience thinking, en utbildning för chefer i näringslivet.

Plats: Hörsalen, Aula Magna, Frescati

 

10.30-11.00: Paus

 

11.00-11.45: Kabaré: Don Quijote och de nya väderkvarnarna

En ohållbar kabaré (specialskriven för dagen), på gränsen till galenskap om den lilla människan och de stora frågorna. Framfördes av och med dramatenskådespelaren och författaren Andreas T Olsson tillsammans med skådespelare och musiker från Dramaten.

Plats: Hörsalen, Aula Magna, Frescati

13.00-14.00: Studiebesök: första visningen

14.30-15.30: Studiebesök: andra visningen
 

Studiebesöksmål:

Fonetiklaboratoriet

Gösta Ekmans laboratorium

Konstvisning: konst och kultur för en hållbar utveckling

Rättegångssalen på Juridicum

Stockholms universitetsbiblioteks specialsamlingar

SUBIC – Stockholm University Brain Imaging Centre

Transmissionselektronmikroskopet

Trädgårdsvisning: Växter för en hållbar utveckling

Trädvandring i Nationalstadsparken

Östersjöcentrum: en hållbar förvaltning av ett känsligt hav

 

 

Karta över campus Frescati

Här fanns våra olika studiebesök: karta över Stockholms universitet i Frescati.

 

Fonetiklaboratoriet: Forskning om mänskligt kommunikativt beteende

Professor Mattias Heldner och kollegor visade två dolda rum i Fonetiklaboratoriet. Dels Tysta rummet, en inspelningsmiljö med ultrahög dämpning och ljudisolering, dels Andningslabbet och där demonstrerades sensorer för att fånga några olika aspekter av mänskligt kommunikativt beteende.

Visades av: Mattias Heldner, professor, Institutionen  för lingvistik
Samlingsplats: Universitetsvägen 10 C, plan 2, mitt i korridor C2 vid hissarna.

Gösta Ekmans laboratorium

En forskningspresentation hölls om doftsinnet och vad näsan avslöjar, om våra attityder och personlighet. Även en visning gjordes av forskningslaboratorier för sinnesupplevelser, och diskussion hölls om hur en stark forskningsmilijö kan byggas.

Visades av: Jonas Olofsson, docent i psykologi, och Maria Larsson, professor i perception och psykofysik.
Samlingsplats: Utanför Gösta Ekmans laboratorium, Frescati Hagväg 9 A.

Konstvisning: Arkitektur & konst som verktyg för hållbar utveckling

Frescatiuniversitetet utmärks av en unik samling byggnader från skilda tider, fyllda med ett brett spektrum av högklassig konst. Sammantaget borgar det för en kreativ och långsiktigt hållbar utbildnings- och forskningsmiljö, såväl fysiskt som socialt. Här fanns möjlighet att följa med på en vandring i arkitekturens och konstens tecken och uppleva det som inspirerar, eller irriterar, men framför allt engagerar!

Visades av: Arkitekturhistoriker, fil.dr. Martin Rörby
Samlingsplats: På torget direkt norr om Bloms hus.

Rättegångsspel om miljöskydd

Rättegångsspel om miljöskydd där deltagarna fick medverka i processen. I processpelet visades hur miljöprocesser går till, vilka regler som tillämpas, hur miljö- och hälsoskydd beaktas, och hur företag, myndigheter och allmänheten deltar i processerna.

Visades av: Professor Jonas Ebbesson och lektorerna Anna Christiernsson och Melina Malafry
Plats: Rättegångssalen (C4), Södra huset

Stockholms universitetsbiblioteks specialsamlingar

En visning hölls av bibliotekets äldre boksamlingar. Stockholms universitetsbibliotek har ett omfattande bestånd av äldre och rara tryck, handskrifter och andra sammanhållna specialsamlingar samt kartmaterial

Visades av: Leif Friberg, bibliotekarie, Stockholms universitetsbibliotek
Samlingsplats: Till vänster innanför den inre biblioteksentrén (vid bysten av Karin Boye).

SUBIC – Stockholm University Brain Imaging Centre

Rundvandring och visning hölls av SUBICs olika modaliteter: Magnetkamera, Mock-scanner, Röntgenmikroskop, EEG samt TMS. Demonstration och beskrivning av hur våra forskare använder utrustningen i olika studier, från cellnivå i insekter till människa och beteende.  

Visades av: Elin Allzén, projektledare SUBIC
Samlingsplats: Loungen i Arrheniuslaboratoriet hus M2 (bottenplan). Adress: Svante Arrhenius väg 16 A. 

Transmissionselektronmikroskopet: nya material

Med hjälp av en elektronstråle med betydligt kortare våglängd än vanligt ljus går det att belysa känsliga material som grafen och nanocellulosa och bygga upp tredimensionella bilder av kristaller där man kan se hur enskilda atomer sitter. Under visningen berättade forskaren German Salazar Alvarez både om mikroskopet och tekniken – som är en nyckel till design av framtidens material och läkemedel – och om det unika samarbetet och den nya anläggning som krävts för att tekniken ska fungera.

Visades av: German Salazar Alvarez, forskare, Institutionen för material- och miljökemi
Samlingsplats: Lobbyn vid Svante Arrhenius väg 16.

Trädgårdsvisning: växter för en hållbar utveckling

Trädgårdmästaren Anna Pettersson visade runt på Institutionen för ekologi, miljö och botaniks (DEEP) växthus där allt från en bananplanta till köttätande växter bor. Rundturen avslutades med att forskarna Maria Greger och Fede Berckx visade sin växtforskning och berättade hur den hjälper att bidra till en hållbar värld.

Samlingsplats: Svante Arrhenius väg 20 A, hus N, våning 5.

Trädvandring i Nationalstadsparken

Inom campusområdet finns ett arboretum där de flesta svenska lövträd är representerade. Här finns också en del exotiska arter inplanterade. Bo Eknert från institutionen för naturgeografi  höll en visning av trädparken och berättar om hur olika trädarter kan utnyttjas på ett hållbart sätt.

Visades av: Bo Eknert, Institutionen för naturgeografi
Samlingsplats: Vid entrén till Geovetenskapens hus

Östersjöcentrum: en hållbar förvaltning av ett känsligt hav

Östersjön är ett närliggande exempel på de miljöutmaningar vi står inför och hur de kan tacklas med hjälp av miljöforskning. Forskaren Sofia Wikström och hennes kollegor berättade om den senaste östersjöforskningen och om hur denna forskning används för stödja politik och förvaltning. Kan havsforskningen hjälpa oss mot en mer hållbar livsmedelsproduktion och ett friskare hav i en tid av global uppvärmning?

Samlingsplats: Östersjöcentrums entré (innanför dörrarna), Svante Arrhenius väg 20 F, våning 5