Det sedan länge pågående kvalitetsarbetet kring lärarutbildningarna har gett resultat. De åtgärder universitetet har gjort säkrar hög kvalitet i grundlärarutbildningarna mot årskurs F-3 och 4-6, konstaterar Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

– Även om det var ett väntat utfall, så är det förstås glädjande att UKÄ nu gör bedömningen att vår grundlärarutbildning i sin helhet håller hög kvalitet. Det säger Clas Hättestrand, prorektor och ansvarig för övergripande lärarutbildningsfrågor.

Det var för drygt ett år sedan som landets alla förskollärar- och grundlärarutbildningar utvärderades. Drygt hälften av utbildningarna fick omdömet hög kvalitet och knappt hälften ifrågasatt kvalitet.

Vid Stockholms universitet fick utbildningarna till förskollärare och grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem omdömet hög kvalitet, medan grundlärarprogrammets inriktningar mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 respektive årskurserna 4-6 bedömdes ha god kvalitet på majoriteten av bedömningsgrunderna. Efter förbättringsåtgärder bedöms nu alltså grundlärarutbildningarna i sin helhet hålla hög kvalitet.
 

Relaterade länkar:
UKÄ: Uppföljning: utvärderingen av grundlärarexamen och förskollärarexamen