Foto: Ingmarie Andersson
Paul T. Anastas föreläser inför kung Carl XVI Gustaf. Foto: Ingmarie Andersson
 

Paul T. Anastas är professor och föreståndare för Yale University's Center for Green Chemistry and Green Engineering. Han är även känd som "Father of Green Chemistry" för sitt arbete med att ta fram och utveckla kemikalier med miljövänliga effekter. Under 2019 och 2020 innehar Paul T. Anastas H.M. Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap vid Stockholms universitet. Den 13 februari höll han installationsföreläsning i närvaro av kung Carl XVI Gustaf.
 

Foto: Ingmarie Andersson
Paul T. Anastas Foto: Ingmarie Andersson

Paul T. Anastas beskrev några av de många upptäckter och framsteg som gjorts inom området grön kemi, som nya material och läkemedel. Genom att satsa på grön kemi går det att ändra bilden av kemi från att vara ett problem till att vara en del av lösning i arbetet för att skapa ett mer hållbart samhälle.

Föreläsningen avslutades med en paneldiskussion kring hur grön kemi kan användas och vilket ansvar kemister har för att sprida och utveckla sina upptäckter. I diskussionen deltog Paul T. Anastas; Robin Rogers, innehavare av Tage Erlanders gästprofessur vid Stockholms universitet; kemiprofessorerna Anja-Verena Mudring och Berit Olofsson vid Stockholms universitet samt John Munthe, forskningschef vid miljöinstitutet IVL.

Läs en längre artikel på engelska om föreläsningen.

Läs mer om Stockholms universitets gästprofessorer Paul T. Anastas och Robin Rogers: Två världsledande kemister med miljöprofil gästar universitetet