–  Sverige ska fortsätta vara en ledande kunskapsnation, och då är det viktigt att styrelserna vid lärosätena består av ansvarstagande, kunniga och modiga personer. Jag vill önska ledamöterna lycka till med sina uppdrag, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Fyra nya ledamöter

Stockholms universitets nya styrelse kommer att bestå av:

  • Styrelseordföranden Hans Börsvik (tidigare styrelseordförande)
  • Museichefen Sanne Helene Houby-Nielsen (ny ledamot)
  • Universitetsrektorn Tiit Land (ny ledamot)
  • Direktören Anders Lindberg (tidigare styrelseledamot)
  • F. justitierådet Mats Melin (ordförande) (ny ledamot)
  • Generaldirektören Gunilla Nordlöf (tidigare styrelseledamot)
  • Seniorrådgivaren Katarina Nordqvist (tidigare styrelseledamot)
  • Professorn Tuula Teeri (ny ledamot)

Trettio nya styrelser

Förordnandena har föregåtts av en process där regeringen har utsett två nomineringspersoner för respektive lärosäte, som haft i uppdrag att lämna förslag till åtta externa styrelseledamöter (inklusive ordförande), och gäller för perioden 1 maj 2020 – 30 april 2023.