Alberto Tiscornia avslutar därmed en lång karriär inom det svenska universitets- och högskoleväsendet, bland annat som kanslichef vid Humanistiska fakultetskansliet på Stockholms universitet och som utbildningsledare vid Uppsala universitet.

Under tidigare år arbetade Alberto även med undervisning och forskning inom ämnet historia. Alberto disputerade år 1992 vid Uppsala universitet med avhandlingen ”Statens, godsens eller böndernas socknar? Den sockenkommunala självstyrelsens utveckling i Västerfärnebo, Stora Malm och Jäder 1800-1880”.
 
Institutionen vill nu varmt tacka Alberto Tiscornia för den energi och det arbete som han har lagt ned under sin tid som prefekt. Under Albertos ledning har institutionen kommit att bli en mer enad och sammanhållen institution – samlad under ett tak – med fler samarbeten över ämnesgränserna. Institutionen önskar allt gott i det nya livet som pensionär!
 
Alberto efterträds som prefekt av Monika Gänssbauer, docent i kinesiska. Stf prefekt blir Gunnar Linder, universitetslektor i japanska.