Foto: Magnus Kardal

Sveriges unga akademi är ett oberoende forum för yngre, ledande forskare från alla forskningsområden. Ledamotsperioden är begränsad till fem år. I dagarna välkomnades åtta nya ledamöter, från Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Ewa Machotka, docent och lektor, som forskar om konst och visuell kultur i Japan vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern och Turkietstudier är en av de nyinvalda.

SVERIGES UNGA AKADEMI är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige, med en verksamhet som vilar på fyra ben: forskningspolitik, internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktade aktiviteter.  Akademin är en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att föra ut forskning, ofta med fokus på barn och unga. Inom akademin möts unga forskare över lärosätes- och disciplingränser för att samtala om forskning och forskningsrelaterade ämnen. Sveriges unga akademi bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har cirka 35 ledamöter.

Läs mer om Sveriges unga akademi och de nya ledamöterna här.