Nedan finner du de publikationer som institutionens forskare inom ämnet Kinesiska/Kinas språk och kultur har producerat. 

Publikationer i DiVA

Länkar till respektive forskares publikationer vid Stockholms universitet.

  • Genererad genom universitetets publikationsdatabas DiVA
  • Publikationerna listas i kronologisk ordning, med de senaste publikationerna överst

Personlig profilsida

Länkar till respektive forskares personliga profilsida med information om bl.a.:

  • Forskning- och undervisningsområden
  • Publikationer producerade utanför Stockholms universitet

Namn, titel

Publikationer i DiVA

Personlig profilsida

Gänssbauer, Monika
Professor

DiVA Profil

Karlsson, Jens
Associate Professor

Uppdateras Profil
Kaikkonen, Marja
Docent
DiVA Profil
Lodén, Torbjörn
Professor emeritus
DiVA Profil
Schweiger, Irmy
Professor
DiVA Profil