Forskningsområden

Forskningsområden

Forskarna vid institutionen är verksamma inom flera olika forskningsområden inom språken och kulturerna som finns representerade hos oss: koreanska, japanska och kinesiska, arabiska och Mellanöstern- och Nordafrikastudier. Vid institutionen finns också Institutet för Turkietstudier (SUITS). Många av våra forskare verkar inom flera olika områden som kan delas in i nedanstående kategorier.

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap är ett av huvudforskningsområdena inom de olika språken hos oss. Några forskare ägnar sig åt klassisk litteratur, men de finns också de som arbetar med förmodern och samtida litteratur. Det är inte ovanligt att forskningen bedrivs inom ämnesöverskridande forskningsfält som historia, kultur, genusvetenskap och lingvistik.

Kultur och estetik

Kultur och estetik är ett brett forskningsområde vid institutionen. Våra forskare studerar allt från traditionell populärkultur, mangastudier och bildkonst till musikvetenskap, konsthistoria och digital humaniora. Forskningen är främst representerad i Japans språk och kultur, men också till viss del i Kinas språk och kultur.

Samhälle, politik och historia

Samhälle, politik och historia är ett forskningsområde som närmar sig samhällsvetenskap, men med en stark grund inom humaniora. Forskningen som bedrivs vid institutionen innefattar mänskliga rättigheter, migration, identitet, etnicitet, diaspora och minoriteter, samt internationella relationer och religionshistoria. Huvuddelen inom Turkietstudier finns här, liksom några delar av kinesiska, koreanska och arabiska/Mellanösternstudier.

Lingvistik och översättning

Inom lingvistik och översättning bedrivs forskning om andraspråksinlärning, filologi och fonetik och översättning av litteratur. Lingvistik och översättningsforskning är representerad i alla fyra språkområden.

Kontakt

Studierektor för utbildning på forskarnivå: Mitsuyo Kuwano Lidén

Telefon: 08-16 24 96
E-post: studierektor.ufn.asien@su.se