Vid institutionen sker endast antagning till forskarutbildning som leder till doktorsexamen, ej till licentiatexamen. 

Se nedanstående dokument (pdf) för mer information om antagning: