Doktorandrådet bevakar doktorandernas intressen och är representerade i institutionsstyrelsen med en ordförande och en suppleant. Det är både intressant och viktigt att vara engagerad i doktorandrådets verksamhet för att kunna påverka den egna situationen samt även vara med och påverka institutionens utveckling.

Ordförande är för närvarande Andreas Bengtsson.