Institutionen kan erbjuda tjänstgöring i form av undervisning eller administration för doktorander på forskarutbildningen. Varje doktorand kommer överens med institutionens studierektor för forskarutbildningen och sin handledare vilken typ av tjänstgöring som är aktuell. 

Det är möjligt för doktorander att delta i institutionens verksamhet med 20% av sin tjänst. I så fall kan anställningstiden ökas från fyra till fem år.

Att ändra fördelningen från en termin till en annan är också möjligt, men forskningstid får aldrig vara mindre än 50%.