Obligatorisk kurs

Följande kurs är obligatorisk att läsa för alla institutionens doktorander:

Öppna kurser

För att se vilka öppna kurser som ges på forskarnivå vid den humanistiska fakulteten, klicka här.