Obligatorisk kurs

Följande kurs är obligatorisk att läsa för alla institutionens doktorander:

Öppna kurser

Institutionen rekommenderar doktorander att läsa kurser inom ramarna för Humanistiska Fakultetens Forskarskola, klicka här.