För doktorander finns både en allmän studieplan (ASP) för samtliga doktorander inom huvudområdet Asiens språk och kulturer respektive Mellanösterns språk och kulturer, och en individuell studieplan (ISP) för varje doktorand. 

Allmän studieplan

Forskarutbildningen regleras av en allmän studieplan som är godkänd av humanistiska fakulteten.

Allmän studieplan Asiens språk och kulturer (108 Kb)

Allmän studieplan Mellanösterns språk och kulturer (109 Kb)

Individuell studieplan

En individuell studieplan ska finnas för samtliga aktiva doktorander.

Syftet med den individuella studieplanen är att den ska vara en hjälp för dig att bli klar med dina studier inom den föreskrivna tiden (dvs. medan du har anställning).

Du planerar den individuella studieplanen tillsammans med din handledare inför varje nytt läsår. Den ska lämnas till ansvarig för forskarutbildningen i början av september varje år.

Formulär för individuell studieplan hittar du här.

Granskning och ändringar

Handledarkollegiet granskar och godkänner de individuella studieplanerna, och anmäler sedan till institutionsstyrelsen.