Koreahalvön har en dramatisk och konfliktfylld historia. Dagens Nord- och Sydkorea förknippas idag med helt olika saker och har väldigt olika relationer till omvärlden. Nordkorea är främst kända för sin diktatur och är väldigt stängda mot omvärlden. Det välbefolkade Sydkorea är ett för omvärlden öppet land, har en demokratisk vald president och är för många förknippade med varumärken som Samsung.

I programmet pratar Gabriel Jonsson med Fredrik Hillerborg bland annat om ländernas framväxt och bakgrund fram tills idag. De pratar om hur ländernas relation har sett ut genom åren. Och om vad som kännetecknar respektive land. Lyssna och få en kortversion av boken!

Lära Från Lärda handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Intervjuare är Fredrik Hillerborg och du kan lyssna på programmen via iTunes, Spotify och de vanligaste apparna på iPhone (t.ex. Podcast) och Android (t.ex. Beyondpod) eller via länken nedan.

https://embed.acast.com/larafranlarda/-112koreaigarochidagmedgabrieljonsson