Workshopen kan ses som en uppföljning på den workshop som anordnades vid institutionen av Tanja al Saadi och Astrid Ottosson al-Bitar år 2017 och den är också nära anknuten till den i våras utkomna boken Studies of Imagery in Early Mediterranean and East Asian Poetry, eds. Kerstin Eksell and Gunilla Lindberg-Wada, Peter Land 2018.  Utöver bokens medarbetare har också ett antal intressanta gästföreläsare inbjudits. Se program nedan.

Vi skulle bli mycket glada om ni har möjlighet och lust att deltaga i workshopen. Anmäl er i så fall till amanuens Axel Thiel, allra senast fredag den 15/2.

Stina Jelbring, lektor i japanska och Astrid Ottosson al-Bitar, lektor i arabiska.

”Världslitteratur – teoretiska frågeställningar och praktiska tillämpningar”.

Workshop anordnad av Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier den 21/2 2019

Plats: Asienbiblioteket, Kräftriket, Stockholms universitet

Kl. 09:15 – 09:30, start, kaffe och te finns tillgängligt

09:30-10:00, Välkomnande och inledning: Astrid Ottosson al-Bitar (Stockholms universitet) och Stina Jelbring (Stockholms universitet) hälsar alla välkomna. Kerstin Eksell (Köpenhamns universitet) och Gunilla Lindberg -Wada (Stockholms universitet) inleder med utgångspunkt från boken Studies of Imagery in Early Mediterranean and East Asian Poetry,[eds.] Kerstin Eksell and Gunilla Lindberg -Wada, Peter Lang, 2018.

10:00-10:40, gästföreläsare Stefan Helgesson (Stockholms universitet): Beyond Emic and Etic: Literature as an Historical Cluster Concept

10:40- 11:10, Lena Rydholm (Uppsala universitet): The Reading of Natural Imagery in Pre-modern Chinese Poetry and the Chrysanthemum.

11:10-11:30, fikapaus

11:30-12:00, Juan Carlos Cruz Suárez (Stockholms universitet): Neophilology. Approaching Spanish Early Modern Humanism and Poetry from a neo-philological perspective.

12:00-13:30, lunch

13:30-14:10, gästföreläsare Bo Pettersson (Helsingfors universitet): How to Combine Intracultural and Intercultural Perspectives when Studying World Literature.

14:10-14:50, gästföreläsare Mads Rosendahl Thomsen (Århus universitet): Strangeness as a value and a challenge.

14:50-15:15 – fikapaus

15:15 – 15:45, Stina Jelbring (Stockholms universitet): An Early Poetics of Japanese Poetry: The Japanese Preface to the Poetic Anthology Kokin Wakashû.

15:45-16:15, Kerstin Eksell: At the time of departure scorpions creep over the roses of the cheek”: The amazing time travel of Arabic poetical imagery from the 11th century to Spain in the 20th century.”

16:15-17:00, slutdiskussion ledd av Gunilla Lindberg- Wada och Kerstin Eksell