Nedan finner du ett antal blanketter som är viktiga för institutionens medarbetare. Blanketterna öppnas som en pdf och fylls i digitalt före utskrift.

  • Ledighetsansökan: fylls i för t.ex. föräldraledighet eller tjänstledighet. Semester ska rapporteras direkt i Primula.
  • Payment to foreign bank account: fylls i för utländska föreläsare och dylikt, med information om deras utländska bankuppgifter.
  • Tidrapport: fylls i av timlärare, gästföreläsare m.m. som inte har en fast anställning vid institutionen men som ska erhålla ersättning från institutionen. Lönen betalas ut nästkommande månad.
  • Utlägg, inrikes: fylls i vid ersättning för utlägg, till bank inom Sverige.
  • Utlägg, utrikes: fylls i vid ersättning för utlägg, till bank utanför Sverige.

För att komma till universitetets blankettarkiv med samtliga blanketter, klicka här.