För samtliga fast anställda vid universitetet gäller, efter rektorsbeslut, att ersättning för friskvård ges till 1500 kronor per år. Som friskvård räknas t.ex. gymnastik, styrketräning, spinning, bowling, motionsdans och racketsporter som tennis och badminton. Även lagsporter som fotboll och handboll inkluderas. 

Alla anställda har även möjlighet att gå på Frescatihallens motionspass utan kostnad. Du kan även gå på Frescatihallens gym för 500 kronor per termin. 

Som anställd har du rätt till en timmes friskvård per vecka.

Mer information från medarbetarwebben: