Vem ska jag kontakta?

 

- I studie- och utbildningsrelaterade frågor:

 

Alumner

 • Margarita Shiraishi

Antagning, registrering, betygsrapportering etc. (Ladok)

 • Margarita Shiraishi

Tillgodoräknanden 

 • Hanna Kritz (Japanska, Koreanska)
 • Johan Fresk (Kinesiska, Arabiska/Mellanösternstudier)

Internationella utbyten

 • Hanna Kritz (hela institutionen)
 • Axel Thiel (utbyten Japan)
 • Johan Fresk (utbyten Kina)

Kursplaner, betygskriterier, examinatorer, bemanning etc.

 • Hanna Kritz (Koreanska, Japanska)
 • Johan Fresk (Kinesiska, Arabiska/Mellanösternstudier)

Lokalbokning

 • Margarita Shiraishi

Schemaläggning

 • Amanuensen i respektive ämne

Studentexpeditionen

 • Margarita Shiraishi

Studievägledning

 • Margarita Shiraishi (Allmän/grundläggande vägledning)
 • Daniel M Bäckström (Kinesiska)
 • Erika Lindberg (Koreanska)
 • Axel Thiel (Japanska)
 • Mary Zaia (Mellanösternstudier/Arabiska)

Utbildning på forskarnivå

 • Gunnar Lindér

- I personalrelaterade frågor:

 

Anställning

 • Alberto Tiscornia (beslut om anställningar)
 • Maria Ehnhage (administration av anställningar)

Lön

 • Alberto Tiscornia (lönesättande chef)
 • Maria Ehnhage (administration av löneutbetalning)

Semester och ledigheter

 • Maria Ehnhage

Tidrapporter för timanställd personal (t.ex. gästföreläsare)

 • Amanuensen i respektive ämne
 • Viveca Andersson (administration av löneutbetalning)

Utvecklings- och lönesamtal

 • Alberto Tiscornia (lönesamtal samt utvecklingssamtal med forskare/lärare)
 • Gunnar Linder (utvecklingssamtal med doktorander)
 • Maria Ehnhage (utvecklingssamtal med T/A-personal)

Övriga personalrelaterade frågor

 • Maria Ehnhage

- I ekonomirelaterade frågor:

 

Budget

 • Maria Ehnhage

Fakturor och utlägg

 • Viveca Andersson

Inköp och upphandling

 • Viveca Andersson

 

- Övriga frågor

 

Datorer och IT

 • Fredric Ericsson

Hemsidan

 • Ulrica Nordström

Publicering i DiVA

 • Gabriel Jonsson

Resor

 • Alberto Tiscornia (för godkännande)
 • Viveca Andersson (reseräkningar)
 • Kontaktperson i respektive ämne (bokning)